Texniki Tələblər

10 KYU AĞ KƏMƏR
3 AY (24 SAAT)

(Xeisoku Daçi, Musubi Daçi), Xeiko Daçi, Şizen Daçi (Sotoxaçiji Daçi),

Uçixaji Daçi, Sançin Daçi, Zenkutsu daçi, Kiba Daçi, Tsruaşi Daçi

Seyken oi Tsuki (Çudan, Djodan, Gedan) Morote Tsuki (Çudan, Djodan,

Dodan Uke, Gedan Barai

6. Ido (hərəkət əsasları)

Zenkutsu Daçi-da: irəli və geriyə hərəkət, birləşdirilmiş çevrilmələr, hər

hansı bir texnikaları istifadə etməklə (Tsuki, Geri, Uke)

Zenkutsu Daçi + Seiken Oi Tsuki yaxud Qyaku Tsuki.

• Baş yerə dəyir ayaqları açıq vəziyyətdə olmaqla.

• Kin Qeri (3 dəqiqə - xidari, miqi).

• Əllərdə dayanma: 30 saniyə (başqasının köməyi ilə)

25 seyken sıxılma; 30 prass; çubuk üstündən atılma; 20 oturub durma

• Yakusuki İppon Kumite: Tsuki qarşı blok/Geri qarşı əl bloku/Geri qarşı

Terminologiya barəsində, dərəcəsinə uyğun olaraq,

Kimononu geyinmək və kəməri bağlamaq

NARINCI KƏMƏR

3 AY (24 SAAT)

Seyken Ago Uçi, Seyken Gyaku Uçi (Çudan, Djodan, Gedan)

Seyken Çudan Uçi Uke, Seyken Çudan Sota Uke

6. İdo (hərəkət əsasları)

KoKutsu Daçi (Neokaşi daçi): irəli və geriyə hərəkətdə, çevrilmələr Kokutsu

Standart texnikalarının təkrarı: Zenkutsu Daçi + Seyken Oyi Tsuki + Seyken

Çudan Qyaku Tsuki. Sambon Kumite

a) Baş yerə dəyir ayaqları açıq vəziyyətdə olmaqla.

b) Maye Geri Çudan (4 dəqiqə - xidari, miqi).

30 sıxılmalar Seyken; 40 press; çubuk üstündən atılma; 25 oturub durmaq

a) Yakusuki Kumite: zərbəyə qarşı blok/Geri qarşı əl bloku/Geri qarşı əl bloku.

b) çiyu Kumite: 60 səniyyə - 1 raund

 

4 AY (50 SAAT)

Kokutsu Daçi, Kiba Daçi

Seyken Şita Tsuki, Seyken Tatte Tsuki (Çudan, Djodan, Gedan), Djun

Morote Çudan Uçi Uke, Seyken Uçi Uke Qedan Barai

6. İdo (hərəkətin əsasları)

Kokutsu Daçi Şuto Mavaşi Uke, Seyken Morote Tsuki.

Kombinasiya: (Uke və zərbə)

Zenkutsu Daçi + Djodan Uke - Seyken Çudan Qyaku Tsuki.

a) Baş yerə dəyir ayaqları açıq vəziyyətdə olmaqla.

b) Maye Geri Djodan ( 6 dəqiqə - Zenkutsu daçi irəli hərəkət edərkən).

35 sıxılma Seyken; 45 press; çubuk üstündən atılma; 30 oturub durma

a) Yakusuku kumite: (bir adımlığa döyüş) maye geri + qyaku geri çudan

b) Çiyu Kumite: 60 saniyyə -2 raund.

GÖY KƏMƏR SARI XƏTT 7 KYU

4 AY (50 SAAT)

Tettsui Komi - Kami - Uçi, Tettsui Oroşi - Qamen Uçi, Tettsui Xizo - Uçi,

Tettsui Yoko - Uçi (Çudan, Djodan, Gedan)

Şuto Mavaşi Uke, Seyken Mavaşi Gedan Barayi

Maye Keaqe, Uçimavaşi, Sotamavaşi, Yoko Keaqe.

Sançin Daçi: irəli və geriyə hərəkət, çevirmələr - sançin daçi + seiken Çudan

Kiba daçi: Dzun tsuki, tettsui.

Kombinasiya: (Tsuki və Geri ) - Zenkutsu Daçi + Maye Geri + Seyken Çudan

a) çiyin yerə dəyir ayaqları açıq vəziyyətdə olmaqla

b) Maye Keaqe (4 dəqiqə - Zenkutsu Daçi), yoko Keaqe ( 4 dəqiqə - zenkutsu

35 sıxılma Seyken; 50 prass; 10 dəfə çubuk üstündən atılma; 30 - oturub durma

Çiyu Kunite : 60 saniyyə -4 raund.

Qızdırılma, məşqələrinin mənası və onların üsulları. Kimeyi və Kiayi arasındakı

SARI KƏMƏR

6 AY (100 SAAT)

Tsuruaşi daçi, ciyu kamayete.

Uraken Qammen Uçi, Uraken Sayu Uçi, Uraken xizo uçi, Uraken Orosi Uçi,

Uraken Mavaşi Uçi, Nixon nukite djodan, Yoxon nukite (çudan, djodan)

Dzudzu uke (djodan, gedan)

Kansetsu geri, yoko geri - çudan, mavaşi geri - gedan

Pinan sono ni, sokuqi taykyoku sono içi

Kaiten ido (fırlanma) - Kiba daçi + Kaiten tettsui.

a) göy kəmər ilə eyni tapşırıq

b) Mavaşi geri - gedan ( 5 dəq. ), yoko geri çudan ( 5 dəq.)

Çiyu kamayetedan başlayaraq irəli hərəkət ilə. Əllərdə yerimə (4 metr)

40 sıxılma Seyken; 55 press; 10 dəfə çubuk üstündən atılma; 30 oturub durma

a) yakusoku ippon kumite: uke kayeşi: (blok, zərbə)

b) Ciyu kumite: 60 saniyyə -10 raund.

Kriteria: reiqi/ KaMaye/ Kiai /sürrət/qüvvə/ texnika (Kokyu)/ uke, kayeşi.

Çiyu Kumitenin metodları və mənası.

SARI KƏMƏR YAŞIL XƏTT

6 AY (100 SAAT)

Şotey Uçi (Çudan, Djodan, Gedan)

Şotey uke (Çudan, Djodan, Gedan)

Mavaşi Geri - Çudan (Xaysoku, Çusoku), Uşiro Geri Çudan

Pinan sono san, Taikyoku Sono İçi Ura, Sono Ni Ura

6. Ido (hərəkətin əsasları)

Dako ido (çevirmələr) - 45 dərəcədə kiba daçi + gedan barai

a) Mavaşi geri - çudan (6 dəqiqə), uşiro geri çudan ( 6 dəq.) Ciyu

Kamayetedən irəli hərəkət edərkən. Əllərdə yerimə (4 metr)

40 sıxılma Seyken; 50 press; 10 dəfə çubuk üstündən atılma; 35 oturub,

Atılma ( Tobi geri): öz boyun hündürlüyündə

7. Kumite Ciyu Kumite;

a) Ciyu Kumite: 12 raund (hər raund 1 dəqiqə)

YAŞIL KƏMƏR QƏHVƏYİ XƏTT

6 AY (150 SAAT)

Aqo xiji ate (djodan, çudan), Orosi xiji ate, uşiro xiji ate, Mavaşi xiji ate

(djodan, çudan), Mae xiji ate (djodan, çudan)

Şuto cuci uke (djodan, çudan)

Mae Kakato geri (djodan, çudan, gedan)

Pinan sono yon, Taikyoku cono san ura

Oturmuş vəziyyətdə sinə yerə dəyir ayyaqlar açıq vəziyyətində olmaqla.

a) atılma (tobi geri): öz boyu + 10 sm

b) Mae Kakato geri çudan ( 8 dəq. )

65 sıxılma Seyken ( 30 barmaqlarda); 80 press; 15 dəfə çubuk üstündən atılma;

70 oturub - durmaq, atılmada hər bir ayaqi ilə 15 zərbə (tobi mavaşi geri)

a) Ciyu kumite : 20 raund (hər raund 1 dəqiqə)

Terminologiya və texnik əsasların mənası. Meditasiya

QƏHVƏYİ KƏMƏR

1 İL. (270 SAAT)

Xiraken tsuki (djodan, çudan), Xiraken orosi uçi, Xiraken mavaşi uçi/djodan

Koken uke (djodan, çudan, gedan)

Tobi nidan geri, Tobi Mae geri

Pinan sono qo, qekisa dai, pinan sono içi ura

a) Oturmuş vəziyyətdə sinə yerə dəyir ayyaqları açıq vəziyyətində olmaqla

b) atılma (Tobi geri): öz boyu + 20 sm (Tobi uşiro geri və ya tobi mavaşi geri,

c) Tobi maye geri (4 dəq.), Tobi nidan geri (4 dəq.)

40 sıxılma Seyken, 20- 3 barmaqda, 20 - Koken; 90 press; 15 dəfə çubuk

üstündən atılma; 60 oturub - durmaq

a) yakasuku kumite: uke və uke kayeşi kombinasiyası, hərəkətdə

Çiyu kumite: 25 raund (hər raund 1 dəqiqə).

seyken, şuto, xiji, kakato (bir 2.5 sm taxta- 18 yaşı və yuxarı)

Məşq prosesi ilə bağlı suallar.

QƏHVƏYİ KƏMƏR QIZIL XƏTT

1 IL. (300 SAAT)

Ryutoken tsuki (djodan, çudan), Nakayuba iponken (djodan, çudan), Oyayubo

iponken (djodan, cudan), Koken Uçi (djodan, çudan, gedan)

Kake uke (djodan, çudan) Xaito uçi uke çudan

Aqe uçi xaysoku geri, Oroşi kakto geri, Oroşi soto kakato geri, Tobi yoko geri

Yantsu, Çuki no kata, Pinan sono ni ura

a) oturmuş vəziyyəydə sinə yerə dəyir ayyaqlar açıq vəziyyətində olmaqla

b) Atılma (Tobi geri): öz boyun + 20 sm (tobi uşiro geri və ya tobi uşiro mavaşi

30 sıxılma Seyken, 25-2 barmaqlarda, 25 - Koken; 100 press; 20 dəfə çubuk

üstündən atılma; 100 oturub durma, əllərdə yerimə (6 metr)

Ciyu kumite : 30 raund (hər raund 1 dəqiqə).

Seyken, Suto, Xiji, Kakato (1 ədəd 2.5 sm taxta - 18 yaşı və yuxarı)

QARA KƏMƏRLƏRİN

ŞO DAN VƏ NÖVBƏTİ DƏRƏCƏYƏ KEÇMƏK ÜÇÜN

ŞO DAN - 1 dan (qara kəmər bir qızıl xətt)

1 İL. (SENPAİ)

IKKF-in tələbləri

Morote xaito uçi (djodan, çudan), Xaito uçi (djodan, çudan, gedan)

Morote Kake uke (djodan, çudan), Osai uke

3. Geri (uke) ( ayaq ilə blok)

a) ayağın qaldırılması (mavaşi geri gedandan)

Mavaşi Uçi Kake geri ( Kakato, Çusoku), Uşiro mavaşi geri (djodan, gedan)

Tenşo, Sayxa, Pinan sono san ura

Mavaşi geri djodan + Uşiro mavaşi geri djodan + Mae geri çudan + Mavaşi geri

djodan + Uşuro mavaşi geri djodan

a) 50 sıxılma Seyken, 10-1 barmaqda, 20 - Koken; 100 press, 100 oturub -

durmaq, 20 atılaraq tobi mavaşi vurmaq (sağ və sol)

Turnikdə dartınma çəkinmə 1 yaş hesabı ilə 1 dəfə (25 yaşa qədər)

b) əllərdə yerimə (6 metr), 20 dəfə çubuk üstündən atılma

Ciyu Kumite: 30 raund (hər raund 1 dəqiqə)

Seyken, Şuto, Xiji, Kakato (2 ədəd 2.5 sm taxta- 18 yaş və yuxarı)

Kyokuşin fəlsəfəsi haqqında. Karate texnikasının yüksək səviyyədə bilmək

12. Beynəlxalq seminarda 5 dəfə iştirak etməli.

13. 14 yaş və yuxarı - 1 dan Qara kəmərə buraxılır.

14. Özünümüdafiə fəndlərini bilmək.

15. İlk tibbi yardımı bilmək.

QARA KƏMƏR 2 DAN ÜÇÜN 

Nİ DAN - 2 DAN (QARA KƏMƏR İKİ QIZIL XƏTT)

Nİ DAN - 2 İL (SENPAY)

Toxo Uçi Djodan, Keyko Uçi

Xiji uke (çudan, gedan), gedan şuto morote uke, gedan şotey morote uke

Tobi Uşiro Geri, Tobi uşiro mavaşi Geri, Tobi mavaşi Geri

Kanku day, Sençin Pinan sono yon ura

Taikyoku sono san (say, kantana, Bo (2 metrlik taxta)) 18 yaş və yuxarı

70 sıxılma Seyken, 10 - üç barmaq üstə, 20 koken biləklərin üstundə; 100 press;

Ciyu kumite: 40 raund (hər raund 1 dəqiqə)

Seyken, Şuto, Xiji, Kakato (2 ədəd 2.5 sm taxta- 18 yaş və yuxarı)

9. a) İKKF - ilə əməkdaşlıq

b) Beynalxalq hakimlər Kollegiyasının sertifikatına malik olmaq (milli

turnirlərdə hakimlik edə bilər).

c) rəsmi seminarlardan və ya testlərdən təlimatçı sertifikatı

10. Özününüdafiyə üsüllarını bilmək

11. İlk tibbi yardımı bilmək

QARA KƏMƏR 3 DAN ÜÇÜN 

SAN DAN - 3 DAN (QARA KƏMƏR ÜÇ QIZIL XƏTT)

SAN DAN - 3 İL (SENSEY)

Qaryu, Seypai, Pinan sono qo ura

Pinan sono içi və pinan sono ni (say, katana, Bo (2 metrlik taxta))

60 sıxılma Seyken, 10 dəfə - üç barmaqda, 10 dəfə - iki barmaqda, 10 dəfə - bir

barmaqda); 100 press, 100 oturub - durmaq

Ciyu kumite : 50 raund (hər raund 1 dəqiqə).

Seyken, Şuto, Xiji, Kakato ( 3 ədəd 2.5 sm-lik taxta- 18 yaş və yuxarı)

6. a) Beynalxalq hakimlər Kollegiyasının sertifikatına malik olmaq (beynalxalq

turnirlərdə hakimlik edə bilər).

b) Xonbunun rəsmi nümayəndəsinin qarşısında test keçmək.

c) nümünəvi üzv olmaq və İKKF-in daxilində iş təcrübəsi olmalı

d) İKKF-nin Məsləhətçilərinin zəmanət məktubuna malik olmaq

7. Özününüdafiyə üsüllarını bilmək

QARA KƏMƏR 4 DAN

YON DAN - 4 DAN (QARA KƏMƏR DÖRD QIZIL XƏTT)

YON DAN - 4 İL (SENSEY)

Seyken , Şuto, Xiji, Kakato (4 ədəd 2.5 sm-lik taxta 18 yaş və yuxarı)

3. Əlbəyaxa döyüş sənətinin nümayişi (müdafiə qeyimində: şlem, döşlük, dizlik,

Çiyu kumite: 50 raund (hər raund 1 dəqiqə).

5. a) Beynalxalq hakimlər Kollegiyasının sertifikatına malik olmaq (beynalxalq

turnirlərdə hakimlik edə bilər). Kançonun verdiyi test

b) öz regionunda Kyokuşinkay Karateni inkişaf etdirmək.

d) İKKF-nin zəmanət məktubuna malik olmaq

g) minimum yaş həddi - 24 yaş

QARA KƏMƏR 5 DAN ÜÇÜN 

(QARA KƏMƏR DÖRD QIZIL XƏTT)

QO DAN - 5 İL (ŞİYXAN)

Qara kəmər 5 dan və yuxarı danlar Beynəlxalq Kyokuşinkay Karate

Federasiyası tərəfindən verilir.

Beynəlxalq Kyokuşinkay Karate Federasiyasının tələbləri:

1. Öncəki kəmərlər qüsursuz layiqincə imtahan verilib.

2. Kyokuşinkaykan Karatenin inkişafında əvəzsiz xidmətləri.

3. Öz regionunda inkişaf etdirməli.

4. İKKF-in zəmanət məktubuna malik olmaq.

5. Öz şəxsi Katasını təqdim etmək (minimum 20 hərəkət).

6. Xonbunun başqa tələblərin yerinə yetirmək.

7. Kəmərlərin vaxtları Xonbu tərəfindən təyin edilir.