Struktur kyokushin

Azərbaycan Kyokushinkaykan Karate Federasiyasının strukturu

 

Federasiya Prezidenti- Kanço Teyub Əzizov (9 dan)

Federasiya Prezidentinin köməkçisi – Sansey Niftəliyev Tofiq (4 dan)

Federasiyanın Kyokuşinkay karate uzrə vitse – Prezidenti – Sansey Zeynalov Zeynal  (3 dan)
         Federasiyanın  Ciyutaido Milli idman növu uzrə vitse – Prezidenti – Sansey Gülalıyev Elşad  (4 dan)
          Federasiyanın Beynəlxalq numayəndələr uzrə vitse – Prezidenti – Sansey Aslanov Qələndar (4 dan)

Federasiyanın Baş Katibi (məsul katib) – Əzizli Aişə

Federasiyanın Mətbuat katibi: Umudov Rüfət
Texniki komitə – Kanço Əzizov Teyub (9 dan)

Üzvlər: Sansey   Umudov Rüstəm (4 dan)

             Sansey   Priyev Məhyəddin (3 dan)
      Sansey   Xəlilov Vidadi (4 dan)

Hakimlər Kollegiyası – direktor Sansey Umudov Rüstəm (4 dan)

Üzvlər:
      Sansey  Niftəliyev Tofiq (4 dan)
          Sansey  Aslanov Qəiəndar (4 dan)
Sansey  Aliyev Elgiz (3 dan)

     Sempay Xosrovlu Faiq (2 dan)

Məşqçilər şurası:
üzv: Əzizov Teyub
üzv: Xəlilov Vidadi

      üzv: Umudov Rüstəm

       üzv: Aslanov Qələndar

     üzv: Mustafayev Rza

Nəzarət Təftiş Komissiyası:

üzv: Gülaliyev Elşad
   üzv: Abbasov Ələkbər
üzv: Pirişov Romeş
Federasiyanın Rəyasət Heyəti:
sədr: Əzizov Teyub

   üzv: Umudov Rüstəm

   üzv: Zeynalov Zeynal
üzv: Niftəliyev Tofiq

    üzv: Aslanov Qələndar

Bakı Federasiyasının direktoru : Şahbalayev Oruc

    AKKCF-in Texniki Təchizat şöbəsinin müdiri : Gülməmmədli Vaqif
     AKKCF-in Elmi Arasdirma Markazinin direktoru : İbrahimov Yaşar
  AKKCF-in Təşkilat Komitəsi : Mustafayev Rza və Şahbalayev Oruc
AKKCF-in Xarici əlaqələr uzrə şöbə müdiri : Bayramov Kənan
AKKCF-in Mühasibat : Həsənov İskəndər