Struktur Ciyutaido

Azərbaycan Ciyutaido Təşkilatı

Təşkilatın direktoru: Sansey Gülalıyev Elşad

Təşkilatın direktorunun müavini:

Təşkilatın Baş katibi: Şabalıyev Oruc

Texniki Direktoru: Gülalıyev Elşad

Hakimlər Kollegiyasının direktoru: Dasdamirov Anar

Təşkilatın rəyasət heyəti:

üzv: Gülalıyev Elşad

üzv: Dasdamirov Anar

üzv: Hasanov Isgandar

üzv: Prişov Romeş

Təşkilat Komitəsinin sədri: Şahbalayev Oruc

Ciyutaido Federasiyasının Elmi Araşdırma Mərkəzinin Direktoru: Ibrahimov Yaşar